Sungur & Özkocaer Hukuk Bürosu

Av. İlayda TAKBAK

av-ilayda-takbak

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olmuştur.

 

2013 yılında, Yeditepe Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programını “Üç Boyutlu Markaların Hukuki Korunması” konulu yüksek lisans teziyle tamamlamıştır.

 

Türk Patent Enstitüsü kapsamında marka vekilidir.

 

2012 yılından beri ofisimiz bünyesinde ulusal ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık sağlamakta, dava ve icra dosyalarının takibini yapmaktadır.

 

Şirketler, fikri mülkiyet, yabancılar, bankacılık ve finans, taşımacılık ve lojistik hukuku alanlarında çalışmaktadır.